0784.230.533

Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp

Giải pháp về điều hành; cung cấp các chiến lược về kinh doanh, Marketing, nhân sự; tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp,...

Tư vấn hướng nghiệp

Xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguyên tắc thành công và định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với bản thân

Cung cấp môi trường trải nghiệm

Tạo ra môi trường cho sinh viên các trường đại học trải nghiệm và thực hành các kiến thức, kỹ năng đã được học

Hoạt động của Open End

Bài đăng gần đây

Truy cập fanpage của OpenEnd để tìm hiểu thêm thông tin