0784.230.533

Category Archives: Tin tức Open End

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH TRẮC VÂN TAY TỪ GLOBAL I-TALENTS

Category : Tin tức Open End

Sinh trắc học hay Công nghệ sinh trắc học (thuật ngữ khoa học: Biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt... để nhận diện.

“Read More”

Tìm kiếm

Phản hồi gần đây

    Chăm sóc khách hàng

    Đánh thức bản thân