0949.614.666

Tư vấn doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển, dù muốn hay không thì doanh nghiệp luôn gặp các vấn đề. Những vấn đề này có thể rất nhỏ nhưng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên mỗi vấn đề lại là 1 cơ hội để doanh nghiệp có thể cải tiến và phát triển tốt hơn.

Thay đổi để phát triển

I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ STARTUP:

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp nhỏ và startup

Đối với doanh nghiệp nhỏ và startup sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Có thể kể đến như:

  • Vấn đề về ý tưởng và lập các kế hoạch kinh doanh
  • Vấn đề về nguồn lực bao gồm: tài chính, con người, cơ sở vật chất,….
  • Vấn đề quản lý, điều hành doanh nghiệp

II. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN: 

Doanh nghiệp vừa và lớn khi đã trải qua giai đoạn khó khăn thì vẫn có thể gặp phải các vấn đề mà nếu không giải quyết sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Có thể kể đến các vấn đề như:

  • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững
  • Quản lý hiệu quả dòng tiền
  • Quản lý, xây dựng hệ thống nhân sự và quy trình làm việc
  • Quản lý lãng phí
  • Xây dựng và phát triển thương hiệu
  • ……………………..

Kết quả hình ảnh cho vấn đề doanh nghiệp vừa và lớn

Open End là Công Ty hàng đầu trên thế giới về tư vấn, đào tạo và cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện đối với con người và doanh nghiệp ở các thị trường chúng tôi phục vụ. Bằng cách, Open End luôn luôn đồng hành cùng khách hàng đến với sự hỗ trợ và các gói dịch vụ chất lượng cao nhất, ứng dụng công nghệ thông minh có khả năng tùy biến theo nhu cầu của khách hàng linh hoạt. Open End xây dựng dựa trên các chuẩn mực đạo đức nhằm KIẾN TẠO TƯƠNG LAI “Độc lập tài chính – Tự do thời gian” để PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG và TẠO GIÁ TRỊ cho các cộng sự, đối tác và cho tất cả cộng đồng.

Phát triển bền vững – kiến tạo tương lai